Manja slova Veća slova RSSVijesti

07.07.2016.

Održana prva sjednica Odbora za nadgledanje IPARD II programa

Održana prva sjednica Odbora za nadgledanje IPARD II programa Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Evropske unije danas su u Podgorici održali prvu sjednicu Odbora za nadgledanje IPARD programa. Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 (IPARD II program) usvojen je od strane Evropske komisije 20. jula 2015. godine, a od strane Vlade Crne Gore 10. septembra 2015. godine. Kroz sprovođenje ovog Programa u crnogorsku poljoprivredu biće investirano oko 100 miliona eura do 2020. godine.

04.07.2016.

Najava: TAIEX radionica o službenim kontrolama rezidua pesticida

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa TAIEX programom Evropske komisije organizovaće, 04. i 05. jula 2016. godine radionicu o službenim kontrolama rezidua pesticida.

02.07.2016.

Saopštenje: Instrukcija za postupanje u cilju sprječavanja pojave i širenja opasne zarazne bolesti kvrgave kože

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je Instrukciju za obavezno postupanje u cilju sprječavanja pojave i širenja naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože na teritoriji Crne Gore sa teritorije Republike Kosovo.

30.06.2016.

Potpredsjednik Ivanović u Briselu učestvovao na Međuvladinoj konferenciji Crna Gora-EU

Potpredsjednik Ivanović u Briselu učestvovao na Međuvladinoj konferenciji Crna Gora-EU

Zahvaljujući intenzivnom i posvećenom radu na dostizanju zahtjevnih evropskih standarda, Crna Gora je zavrijedila otvaranje pregovora u dva nova pregovaračka poglavlja, 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 13 - Ribarstvo, odlučeno je na Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije, koja je održana danas u Briselu. U ime crnogorske delegacije, potpredsjednik Vlade Petar Ivanović zahvalio je predstavnicima holandskog predsjedavanja, država članica EU i Evropske komisije na podršci za otvaranje pregovora u oblastima koje su od naročitog značaja za ukupan ekonomski i društveni razvoj Crne Gore...

29.06.2016.

Izmijenjena i dopunjena Instrukcija za postupanje u cilju spječavanja pojave bolesti kvrgave kože goveda

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na predlog Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, donijelo je Izmjene i dopune Instrukcije za obavezno postupanje u cilju sprječavanja pojave i širenja naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože na teritoriji Crne Gore sa teritorije Republike Srbije.

29.06.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je 13. maja 2016. godine, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 12/12), dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, čiji tekst je objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i portalu e-uprave.

28.06.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu zakona o sistemima kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je 13. maja 2016. godine, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 12/12), dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o sistemima kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, čiji tekst je objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

27.06.2016.

Izvještaj sa rasprave o procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacrt strategije upravljanja vodama

U okviru javne rasprave o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrta strategije upravljanja vodama Crne Gore danas je u prostorijama stare zgrade Vlade održan Okrugli sto na kojem je zainteresovana javnost mogla da se upozna sa dokumentom.

24.06.2016.

Evropska agencija za bezbjednost hrane(EFSA) objavila konkurs za stručnu praksu

Evropska agencija za bezbjednost hrane(EFSA) raspisala je Konkurs za obavljanje stručne prakse u toj instituciji. U zavisnosti od kompetencija, kandidati, mogu izabrati do dva različita područja: procjena rizika u životnoj sredini, toksikologija, zdravlje i dobrobit životinja, biološke opasnosti, ishrana, upravljanje i analiza podataka, odnosi sa medijima, pravni i regulatorni poslovi i drugi. Prijave za konkurs mogu se poslati najkasnije do ponoći 31. jula 2016. godine.

23.06.2016.

Održana završna radionica projekta CAPS2

Održana završna radionica projekta CAPS2

Završna radionica projekta "Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana - CAPS2"koji je kofinansiran od strane Evropske unije održana je u Budvi. Radionica je imala za cilj da proizvodjačima i ostalim zainteresovanim stranama predstavi sprovođenje nacionalnih standarda u sektoru proizvodjnje školjki sa EU standardima.