Manja slova Veća slova RSSVijesti

17.11.2016.

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za subvencije u ratarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je rok za podnošenje zahtjeva za subvencije u ratarskoj proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači ratarskih i krmnih kultura koji su zainteresovani za podršku za iz Agrobudžeta za 2016. godinu mogu do 1. decembra dostaviti zahtjev za podršku za jesenju sjetvu.

16.11.2016.

Reagovanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja povodom navoda CDT-a

Netačna je informacija koju je danas objavio Centar za demokratsku tranziciju (CDT) da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja jedan od državnih organa koji je prekršio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja neobjavljivanjem podataka o potrošnji novca iz budžeta i nakon izbora.

16.11.2016.

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2

Održane radionice za potpisnike ugovora za podršku kroz IPARD-like 2

Predstavnici Direktorata za plaćanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održali su ovih dana radionice za subjekte u poslovanju hranom koji su potpisali ugovore o dodjeli bespovratne podrške kroz IPARD-like 2 javni poziv.

16.11.2016.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata

Na osnovu člana 38 Zakona o šumama („Službeni list CG”, br. 74/10 i 47/15) i člana 9 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade CG broj 08-2590 od 29.09.2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drvnih sortimenata

11.11.2016.

Saopštenje Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove povodom poplava na sjeveru Crne Gore - Preporuke za držaoce životinja i uzgajivače bilja

Zbog povećanih rizika sa aspekta bezbjednosti hrane i očuvanja zdravlja životinja i zdravstvenog stanja bilja u oblastima poplavljenih opština na sjeveru Crne Gore, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove daje preporuke domaćinstvima na tim područjima.

07.11.2016.

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita novih biljnih sorti

Zaštita biljnih sorti je ekskluzivno pravo dodijeljeno oplemenjivaču kao stvaraocu nove biljne sorte. Stvaranje novih sorti je složen proces koji zahtijeva veliki trud, znanje i finansijska ulaganja, ugradnju naučnih saznanja iz oblasti genetike, oplemenjivanja bilja i veliko iskustvo i sveukupna intelektualna saznanja stvaraoca nove biljne sorte.

07.11.2016.

Saopštenje za javnost: Počinje kampanja jačanja svijesti o sistemu zaštite biljnih sorti u Crnoj Gori

Uz podršku projekta “Razvoj bezbjednosti hrane i fitosanitarnih službi u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija danas počinje tronedjeljna kampanja jačanja svijesti o sistemu zaštite biljnih sorti u Crnoj Gori. Kampanju će sprovesti Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – Sektor za fitosanitarne poslove, institucija koja je odgovorna za sprovođenje sistema zaštite biljnih sorti. Aktivnosti kampanje se realizuju u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima koji se odnose na ovu oblast, sa ciljem jačanja svijesti proizvođača sjemenskog i sadnog materiajala.

05.11.2016.

DN Vijesti i njihovo licemjerstvo

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje prepisku novinara DN Vijesti i savjetnika za odnose sa javnošću u tom Vladinom resoru, povodom interesovanja ovog medija da “objektivno izvijesti javnost”.

04.11.2016.

NAJAVA: „Karavan organskih i tradicionalnih priozvoda“ u Kotoru

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa SC Kamelija iz Kotora u sklopu projekta „Karavan organskih i tradicionalnih proizvoda“, organizuje manifestaciju u Kotoru. Na štandovima će biti izloženi prepoznatljivi crnogorski organski i tradicionalni proizvodi kao što su med, maslinovo ulje, sir, prerađevine od voća i povrća, kao i suveniri.

02.11.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana stručne radne grupe za oblast upravljanja vodama

Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020, u okviru podoblasti upravljanja vodama planirano je formiranje stručne radne grupe za vode, kako bi se osigurala primjena ove Strategije i Akcionog plana.