Manja slova Veća slova RSSVijesti

05.05.2018.

Javni konkurs „Praćenje vektora američkog cvrčka – cikade vinove loze u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima“

Na osnovu člana v32 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, objavljuje Javni konkurs „Praćenje vektora američkog cvrčka – cikade vinove loze u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite zdravlja bilja.

04.05.2018.

Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja: Oglas za radno mjesto

Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja objavljuje oglas za radno mjesto: Ekspert u oblasti građevinarstva i ruralne infrastrukture. Vlada Crne Gore je korisnik kredita u iznosu od 3.880,000 EUR koji je odobrio Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), kao i ASAP granta u iznosu od 1.880,000 EUR za finansiranje Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnog područja (RCTP). Ovaj oglas prati proceduru navedenu u finalnom dizajnu projekta „Razvoj klastera i transformacije ruralnih područja" od 12. januara 2017. godine.

04.05.2018.

Nastavak akcije protiv nelegalnih ribolovaca: Pojačaće se kontrola na moru, jezerima i rijekama

Nastavak akcije protiv nelegalnih ribolovaca: Pojačaće se kontrola na moru, jezerima i rijekama

U cilju nastavka aktivnosti na suzbijanju nelegalnog ribolova, nadležni organi će u susret i tokom turističke sezone pojačati kontrolu na moru, rijekama i jezerima, ali i druge aktivnosti na tom planu.

04.05.2018.

Najava: Prezentacija IPARD javnog poziva za preradu u Danilovgradu i Nikšiću

Privrednici, kooperative i zainteresovane strane sa područja opština Danilovgrad i Nikšić biće u prilici da se u ponedjeljak, 07. maja detaljnije upoznaju sa mogućnostima podrške koju mogu ostvariti kroz objavljeni javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ kroz IPARD program.

04.05.2018.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O SPROVOĐENJU ORALNE VAKCINACIJE

Ministarstvo polјoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava javnost da će četrnaesta kampanja oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila, koja se sprovodi uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, započeti sledeće nedjelje.

03.05.2018.

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o strukturnim mjerama u ribarstvu

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o strukturnim mjerama u ribarstvu

Nacrt zakona o strukturnim mjerama, uređenju tržišta i državnoj pomoći, predstavljen je zainteresovanim stranama, na okruglim stolovima koji su prošle sedmice održani u Baru i Kotoru.

30.04.2018.

Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2018. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2018. godinu, u okviru agrobudžetske mjere 2.2.2 Podrška organskoj proizvodnji.

30.04.2018.

Javni poziv za dodjelu podrške po površini za zasade pod maslinom, vinovom lozom, ljekovitim i aromatičnim biljem za 2018. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške po površini za zasade maslina, vinograda i/ili ljekovitog i aromatičnog bilja za 2018. godinu, u okviru mjere 1.1.4. Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji.

27.04.2018.

Aktivira se još 200 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Podižu se novi kompleksi maslinjaka, vinograda, zasada smilja i prerađivački pogoni

Više od 200 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na tri lokaliteta u opštinama Kotor, Ulcinj i Podgorica, koje je Vlada u decembru prošle godine oglasila za davanje u zakup, biće valorizovani kroz zasnivanje poljoprivredne proizvodnje i prerade.

26.04.2018.

Priprema savjetodavnih službi za sprovođenje IPARD poziva za podršku preradi

Priprema savjetodavnih službi za sprovođenje IPARD poziva za podršku preradi

Predstavnici Direktorata za ruralni razvoj i Direktorata za IPARD plaćanja Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održali su danas radionicu za zaposlene u savjetodavnim službama za biljnu proizvodnju i oblast stočarstva sa procedurom sprovođenja IPARD javnog poziva za podršku preradi, na koji zainteresovani privrednici i kooperative mogu aplicirati od 16. maja do 16. jula 2018. godine.