Manja slova Veća slova RSS
>

Više stotina poljoprivrednih proizvođača iz Bijelog Polja i Berana informisali se o podsticajnim mjerama

Više stotina poljoprivrednih proizvođača iz Bijelog Polja i Berana informisali se o podsticajnim mjerama
Datum objave: 20.02.2019 17:44 | Autor: mprr

Ispis Štampaj stranicu


Neposredna komunikacija i otvoreni dijalog pokazali su se još jednom kao najbolji model saradnje i partnerstva poljoprivrednih proizvođača i predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u cilju daljeg napretka crnogorske poljoprivrede.  Tako je bilo i na prezentaciji Agrobudžeta za 2019. godinu održanoj u punim salama u opštinama Bijelo Polje i Berane, a na kojoj su predstavnici Ministarstva predstavili ovogodišnje podsticajne mjere.  

Agrobudžet koji ove godine iznosi 52,4 miliona eura i veći je za 12,4 miliona u odnosu na prethodnu godinu, detaljno je predstavljen po sektorima poljoprivredne proizvodnje. Tako su i stočarima i proizvođačima biljnih kultura predstavljene mjere podrške kako kroz politiku direktnih plaćanja, tako i mjere namjenjene ruralnom razvoju. Objašnjeno je da se nastavlja sa podrškom koja se može ostvariti po grlu stoke, litru mlijeka kao i hektaru obradive površine u okviru direktnih podsticaja. Investicije u primarnoj proizvodnji, podizanju i opremanju zasada, nabavci stoke, izgradnji bunara, nabavci mehanizacije prihvatljive su i ove godine i podržavaju se do 50% utrošenih sredstava.

Voćari, korisnici subvencija, upoznati su da su od ove godine u obavezi da upišu svoje zasade u SIZEP sistem, na isti način na koji su to prošle godine uradili vinogradari, maslinari i vlasnici zasada ljekovitog i aromatičnog bilja. Na osnovu ovih evidencija/kontrola vršiće se plaćanje za stalne – višegodišnje zasade u biljnoj proizvodnji.

Interesovanje stočara je u najvećoj mjeri bilo usmjereno na podršku za unapređenje stočnog fonda, adaptaciju na katunima i upravljanje stajskim đubrivom.

Zadržana je mogućnost da se troškovi nabavke mehanizacije i ove godine refundiraju u iznosu do 2.500 eura po gazdnistvu, a pravo na podršku mogu iskoristiti poljoprivrednici i iz sektora biljne proizvodnje i sektora stočarstva.

Kancelarije odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i stočarstvu u Bijelom Polju i Beranama su tokom cijele godine podrška poljoprivrednim proizvođačima, kako za upis u SIZEP, Registar poljoprivrednih gazdinstava, pomoć prilikom apliciranja za mjere podrške, tako i za sve stručne savjete u zavisnosti od proizvodnje kojom se bave.

Kao i u drugim opštinama koje su predstavnici Ministarstva do sada obišli predstavljajući Agrobudžet, detaljno su predstavljeni kriterijumi prihvatljivosti i procedure prijave za svaku od prezentovanih mjera, dok su novine sa posebnom pažnjom istaknute i objašnjenje.

Na prezentaciji u Bijelom Polju poljoprivrednike sa područja ove opštine pozdravio je predsjednik Opštine Petar Smolović, koji je istakao da su značajnim povećanjem Agrobudžeta u odnosu na prošlu godinu još jednom potvrđena nastojanja Vlade da doprinese razvoju poljoprivrede i ukupnom razvoju sjevera zemlje, na čemu se, kako je kazao, duguje zahvalnost potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutinu Simoviću, ali i cijeloj Vladi, na čelu sa premijerom Duškom Markovićem.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja