Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za predaju zahtjeva za subvencije u biljnoj proizvodnji za 2019. godinu

Datum objave: 14.02.2019 14:06 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava zainteresovane poljoprivredne proizvođače da mogu početi sa predajom zahtjeva za subvencije u biljnoj proizvodnji koje su oprediljene kroz mjeru Direktnih plaćanja u Agrobudžetu za ovu godinu.

Podrška se opredeljuje u vidu direktnih plaćanja po hektaru za sve obradive površine. Pod obradivim površinom podrazumjeva se oranica sa poljoprivrednom kulturom, obradivo zemljište u stakleniku/plasteniku sa poljoprivrednom kulturom i površina pod višegodišnjim zasadom na kojoj se obavlja poljoprivredna djelatnost.

Kao i prethodne godine, kada je smanjena minimalna površina po hektaru u cilju uvođenja što većeg broja proizvođača u sistem subvencija, minimalna površina za podršku je 0,3 hektara, a minimalna čestica 0,1 hektar.

Direktnom podrškom biljnoj proizvodnji opredjeljuje se podrška u iznosu od 180 eura po hektaru obradive površine, a za korisnike mlađe od 40 godina i dodatno plaćanje od 10 eura po hektaru. Takođe, zadržano je pravo da proizvođači višegodišnjih krmnih kultura, osim u godini zasnivanja usjeva, ostvaruju pravo na plaćanje u iznosu od 100€ i u naredne 4 godine za istu parcelu uz uslov da na njima primjenjuju redovno agrotehničke mjere i da godišnje dostavljaju zahtjev za podršku.

Proizvođači ratarskih kultura, krmnog bilja i povrća ostvaruju pravo na podršku po ovom osnovu ukoliko su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

- Posjeduju zasad minimalne površine od 0,3 hektara. Ukoliko se sabiraju površine od dvije ili više parcela, svaka od njih mora biti najmanje površine 0,1 hektara;

- Poštuju principe dobre poljoprivredne prakse, redovno primjenjuju agrotehničke mjere;

- Blagovremeno dostave u cjelosti popunjen obrazac zahtjeva za podršku u kom su navedene sve obradive površine i površine koje će biti obrađene te godine;

- Proizvođači ratarskih, krmnih i povrtarskih kultura uz obrazac treba da dostave i fiskalni račun za sjemenski/sadni materijal.

 

Obrazac zahtjeva za podršku se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji.

Pozivamo poljoprivredne proizvođače da za površine pod ratarskim kulturama, krmnim biljem i povrćem podnesu zahtjev do 31. maja.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Rimski trg 46, 81000 Podgorica, uz naznaku „Zahtjev za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji“.

Zahtjev je potrebno dostaviti u dva istovjetna primjerka - jedan predstavlja Zahtjev za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji dok će se drugi obrazac smatrati Zahtjevom za registraciju poljoprivrednog proizvođača i prijavom proizvodnje u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Uslovi i način prijavljivanja za dobijanje subvencija za voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo i ljekovito i aromatično bliže su definisana javnim pozivima za podršku ovim sektorima.

U okviru politike direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji, Ministarstvo u 2019. godini kroz posebnu mjeru Agrobudžeta nastavlja i sa podrškom proizvodnji sjemenskog materijala, u iznosu do 700€/ha za osnovni sjemenski krompir, do 300€/ha za sertifikovani sjemenski krompir i do 300€/ha za sjemensku proizvodnju žitarica. Podržaće se proizvodnja sjemenskog materijala na minimalnoj površini od 0,5 hektara koja se sprovodi u skladu sa Zakonom o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja („Sl. list RCG”, br. 28/06, „Sl. list CG”, br. 61/11, 48/15).

Direktna plaćanja za proizvodnju duvana ostaju na prošlogodišnjem nivou i iznose 1.000,00 eura po hektaru zasađenog duvana.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.


Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-292.

Ovdje možete preuzeti: 

Direktna placanja u biljnoj proizvodnji za 2019. godinu

Zahtjev za direktna placanja u biljnoj proizvodnji za 2019. godinu.

 

PR Služba Ministrarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja