Manja slova Veća slova RSS
>

Farmeri iz Petnjice i Rožaja na edukativnoj radionici o unapređenju kvaliteta mlijeka

Farmeri iz Petnjice i Rožaja na edukativnoj radionici o unapređenju kvaliteta mlijeka
Datum objave: 07.11.2018 16:11 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Edukativna radionica na temu unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka održana je danas  za poljoprivredne proizvođače iz Rožaja i Petnjice.

Sa farmerima sa ovih područja razgovarano je o propisanim standardima vezanim za broj bakterija i broj somatskih ćelija, a koji se mogu ispoštovati samo uz striktno poštovanje osnovnih higijenskih uslova pri muži, sprovođenjem muže na propisan način i pravilnim postupcima sa mlijekom nakon muže.

Kvalitet sirovog mlijeka vezan je za broj bakterija i broj somatskih ćelija u mlijeku. Broj bakterija je pokazatelj higijene na farmi, higijene prilikom muže i načina čuvanja sirovog mlijeka do trenutka otkupa, dok su somatske ćelije pokazatelj  zdravstvenog stanja muznog grla.  

Program obuke realizuje se u okviru Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka u Crnoj Gori, u skladu sa dinamikom definisanom u okviru pristupanja EU. Kroz dosadašnju edukaciju i podsticajne mjere - dodatne premije za viši kvalitet mlijeka i mjere bespovratne podrške za nabavku opreme za mužu i čuvanje mlijeka, postignuti su  značajni rezultati. Tokom proteklih nekoliko godina procenat mlijeka u skladu sa EU kriterijumima na crnogorskim farmama je rastao.  U 2108. godini 51% otkupljenog mlijeka kravljeg mlijeka je u skladu sa EU standardima, a 90% kod otkupljenog kozijeg i ovčjeg mlijeka. Ovi podaci su ohrabrujući, imajući u vidu uporedno pretpristupno iskustvo zemalja EU u ovoj oblasti, gdje je taj proces trajao duži niz godina. Ministarstvo će zajedno sa farmerima nastaviti da radi na unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka, kako bi svo mlijeko koje se proizvodi na crnogorskim farmama bilo usklađeno sa EU zahtjevima.   

Konkretno, prema našem zakonodavstvu broj somatskih ćelija u sirovom mlijeku mora biti manji od 400.000 u mililitru mlijeka i ta granica je usaglašena sa onom u EU, dok će se broj bakterija postepeno smanjivati. Trenutno dozvoljena granica za broj bakterija je 1.000.000 dok će od 01. januara 2019. godine taj broj biti 600.000 bakterija u mililitru mlijeka.