Manja slova Veća slova RSS
>

Radionica na temu unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka održana za farmere u Nikšiću

Radionica na temu unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka održana za farmere u Nikšiću
Datum objave: 02.11.2018 08:08 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRMPRR 

Farmeri iz Nikšića izrazili su značajno interesovanje da prisustvuju današnjoj edukativnoj radionici na temu unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka, koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kao i na prethodnim radionicama u okviru ovog ciklusa obuke održanim u Ulcinju, Žabljaku, Beranama i Bijelom Polju, predstavnici Ministarstva, upoznali su farmere sa potrebom da dalje unapređuju kvalitet sirovog mlijeka koje proizvode, ne samo u kontekstu usklađivanja sa EU kriterijumima, već i sa ciljem postizanja veće konkuretnosti na tržištu.

Kvalitet sirovog mlijeka vezan za broj bakterija je pokazatelj higijene na farmi, higijene prilikom muže i načina čuvanja sirovog mlijeka do trenutka otkupa, dok su somatske ćelije pokazatelj  zdravstvenog stanja muznog grla.  Propisani standardi za broj bakterija I broj somatskih ćelija postiže se samo uz striktno poštovanje osnovnih higijenskih uslova pri muži, sprovođenjem muže na propisan način i pravilnih postupaka sa mlijekom nakon muže.

Podsjećamo da se program obuke realizuje u okviru Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka u Crnoj Gori, u skladu sa dinamikom definisanom u okviru pristupanja EU. Kroz dosadašnju edukaciju i podsticajne mjere - dodatne premije za viši kvalitet mlijeka i mjere bespovratne podrške za nabavku opreme za mužu i čuvanje mlijeka, postignuti su  značajni rezultati. Tokom proteklih nekoliko godina procenat mlijeka u skladu sa EU kriterijumima na crnogorskim farmama je rastao.  Ministarstvo će zajedno sa farmerima nastaviti da radi na unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka, kako bi svo mlijeko koje se proizvodi na crnogorskim farmama bilo usklađeno sa EU zahtjevima.   

Konkretno, prema našem zakonodavstvu broj somatskih ćelija u sirovom mlijeku mora biti manji od 400.000 u mililitru mlijeka i ta granica je usaglašena sa onom u EU, dok će se broj bakterija postepeno smanjivati. Trenutno dozvoljena granica za broj bakterija je 1.000.000 dok će od 01. januara 2019. godine taj broj biti 600.000 bakterija u mililitru mlijeka.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja