Manja slova Veća slova RSS
>

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović u Beranama na sjednici Savjeta za zaštitu životinja: Neophodan zajednički pristup u rješavanju problema

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović u Beranama na sjednici Savjeta za zaštitu životinja: Neophodan zajednički pristup u rješavanju problema
Datum objave: 31.08.2018 12:35 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRR MPRR

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović na trećoj sjednici Savjeta za zaštitu životinja, koja se održala danas u Beranama, pozvao je lokalne samouprave, veterinarsku struku, i civilni sektor da zajedno i partnerski sa Vladom, ozbiljno i osmišljeno pristupe rješavanju problema u oblasti dobrobiti životinja.

Zajednički pristup u rješavanju problema kakvi su narastajuća populacija pasa lutalica, učestali napadi pasa na ljude i brojni slučajevi nehumanog odnosa prema životinjama, prema riječima potpredsjednika Simovića, neophodan je kako bi došli do sistemskih i trajnih rješenja, a uvažavajući ono što su uporedna iskustva brojnih razvijenih država.

Simović se zahvalio predsjednicima crnogorskih oština na prisustvu, što, kako je kazao, pokazuje odnos prema važnosti teme i spremnost da odgovore svojim obavezama u rješavanju problema iz ove oblasti.
MPRR MPRR

„Na zajedničku, efikasnu i konkretnu akciju pozivaju nas ožiljci, stres i suze izazvani napadima pasa:

- četvorogodišnje djevojčice iz Mojkovca jula ove godine
- dječaka iz ulice Mitra Bakića u Podgorici jula ove godine
- troje djece i jedne odrasle osobe za samo sedam dana u junu u Budvi
- četvorogodišnje djevojčice iz sela Ponari u Podgorici aprila ove godine
- kao i brojni drugi slučajevi širom Crne Gore, poput onoga iz jula 2014. koji se desio ovdje u centru Berana, u ulici 13. jula, kada je pas lutalica napao petogodišnju djevojčicu. 

MPRR
Sa druge strane, slučajevi trovanja životinja, kakav smo imali prije dva dana u Tivtu, predstavljaju krivično djelo "mučenje i ubijanje životinja", ali mogu i predstavljati i krivično djelo "izazivanje opšte opasnosti", zbog činjenice da je otrov rasut po javnim površinama kojima se kreće veliki broj ljudi, pogotovo djece. Ovakvi i slični primjeri nezakonitog i nehumanog odnosa prema životinjama su brojni i u drugim opštinama. Opominju česte slike čopora lutalica, jednako i u urbanim kvartovima naših gradova i na njihovoj periferiji. Opominju i slike gdje zbog neodgovornih vlasnika opasni psi slobodno šetaju dječijim igralištima ili parkovskim šetalištima“, kazao je potpredsjednik Simović.

„I zbog toga smo danas ovdje svi zajedno – Vlada, lokalne samouprave, veterinarska struka, civilni sektor i šaljemo poruku spremnosti da partnerski, ozbiljno i osmišljeno pristupimo rješavanju ovih problema. Partnerski prihvatajući ovo kao zajedničke probleme, a zaboravljajući praksu u kojoj su se energija i vrijeme trošili u traganju za nadležnostima i bježalo od odgovornosti i nadležnosti“, poručio je Simović.

On je podsjetio da je Vlada, suočavajući se sa ovim problemima i svojim odgovornostima, preduzela brojne konkretne aktivnosti. U maju ove godine formiran je Savjet za zaštitu životinja u kome su, kako je kazao, stručne, odgovorne i posvećene osobe iz nadležnih državnih institucija, veterinarske struke i civilnog sektora. Pripremljen je podzakonski akt koji uređuje oblast identifikacije i registracije kućnih ljubimaca i koji će biti objavljen ovih dana. Obezbijeđena su finansijska sredstva i pripremljena dokumentacija za nabavku, u cilju nadogradnje postojeće centralne baze životinja i centralnog evidentiranja pasa. Simović je naveo i da je data sugestija da se u Programu mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja planiraju sredstva za nabavku čipova, vakcina i vakcinaciju protiv bjesnila.

Kako je naveo, obezbijeđeno je i 100.000 eura za nevladine organizacije za podršku projektima izgradnje skloništa i brojanje pasa lutalica. Radi se i na Strategiji za napuštene pse, zašta je obezbijeđena podrška iz IPA fondova, a uspostavljena je i komunikacija i saradnja sa Međunarodnom organizacijom za zdravlje životinja (OIE).

Potpredsjednik Vlade je istakao da su za hitnu akciju sa lokalnog nivoa, pored ključnih razloga o kojima je govorio, važni i brojni drugi razlozi, a to je da, za sada, samo osam opština ima izgrađena skloništa, da stanje i način upravljanja i u tom malom broju skloništa nije ni na približno dobrom nivou, kao i da su za samo godinu i po dana opštine izdvojile oko 500.000 eura za nadoknadu građanima zbog posljedica napada pasa lutalica. On je dodao i da je mali broj opština usvojio odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim kućnim ljubimcima.

„I zbog svega ovoga, još jednom želim da vas pozovem na zajednički pristup u rješavanju ovog problema kako bi zajednički došli do sistemskih i trajnih rješenja, a uvažavajući ono što su uporedna iskustva brojnih razvijenih država. U ovakvom pristupu neophodna je komunikacija i edukacija vlasnika životinja, a u konačnom biće neophodna i pooštrena kaznena politika nakon svega urađenog prema neodgovornim pojedincima. Vjerujem da ćemo ovom zadatku svi zajedno odgovoriti“, poručio je Simović.

Sjednica Savjeta bila je prilika da potpredsjednik Vlade Milutin Simović dodijeli ugovore o podršci nevladinim organizacijama koje su izabrane po javnim konkursima Ministarstva poljoprivrede za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite dobrobiti životinja. Na konkursu „Izgradnja i upravljanje skloništima za napuštene kućne ljubimce“, podržano je pet projekata prijavljenih od strane: NVO ,,Natura” Kolašin, 
NVO ,,Šapice” Bar, NVO ,,Mreža” Plav, NVO ,,Spasi me” Bar i NVO ,,K9 Montenegro Svjetska zaštita životinja” Podgorica.

Kroz konkurs „Izgradnja i upravljanje skloništa za napuštene kućne ljubimce“, podršku za prijavljene projekte dobilo je, takođe, pet organizacija: NVO ,,Feniks” Cetinje, NVO ,,Nikšićko udruženje za zaštitu životinja“,NVO ,,Ruka-Šapi“ Podgorica, NVO ,,Prijatelji pasa“ Tivat i NVO ,,K9 Montenegro Svjetska zaštita životinja”. 

MPRR MPRR

Po osnovu predloga civilnog sektora i Veterinarske komore, Simović je ovom prilikom uručio i dvije nagrade Ministarstva - za najveći doprinos građanskom aktivizmu iz oblasti zaštite dobrobiti životinja koju je dobila  Bjanka Prakljačić iz NVO „NORA“, kao i za najveći doprinos veterinarskoj struci u ovoj oblasti a koja je dodijeljena  doktoru veterinarske medicine Ranku Saviću iz Pljevalja.

Sjednica Savjeta za zaštitu životinja održana je u okviru naučno – stručnog skupa „Veterinarski dani 2018“ koji se tradicionalno održava svake godine u organizaciji Veterinarske komore Crne Gore.
PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja