Manja slova Veća slova RSS
>

Potpredsjednik Simović u Kotoru: Potreba Crne Gore je razvijen ribarski sektor i održivo ribarstvo

Potpredsjednik Simović u Kotoru: Potreba Crne Gore je razvijen ribarski sektor i održivo ribarstvo
Datum objave: 20.07.2018 13:03 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRR MPRR

Crna Gora želi da razvije moderan ribarski sektor, u kome će se sa morskim resursima upravljati na održiv način, uz istovremeno jačanje ribarske flote i konkuretnosti ribara, kao i valorizaciju tog potencijala kroz turističku potrošnju, ocijenio je danas u Kotoru potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović.

MPRR„Želimo da odgovorno upravljamo resursima, ali i da sačuvamo specifičnosti našeg ribarstva koje ima višestruku funkciju, ne samo ekonomsku i ekološku, nego i socijalnu i kulturološku. Treba nam moderan, održiv ribarski sektor koji će zapošljavati ribare i njihove porodice, i koji će sve većoj turističkoj potrošnji obezbijediti specifične proizvode i plodove našeg mora, kazao je Simović koji je danas u Institutu za biologiju mora, zajedno sa šefom Delegacije EU u Crnoj Gori Aivom Oravom, govorio na prezentaciji realizovanog IPA projekta za unapređenje ribarstva, vrijednog skoro pola miliona eura.

Projekat „Jačanje kontrole i upravljanja u ribarstvu” je u prethodnih 18 mjeseci realizovao špansko-crnogorski konzorcijum Tragsatec-StudiobLasso, a finansiran je iz sredstava pretpristupne pomoći EU. Kroz projekat unapređen je Ribarski informacioni sistem, opremljena ribarska plovila sa elektronskim uređajima za vođenje evidencije o ribolovnim aktivnostima i plovidbi. Unapređen sektor inspekcijske kontrole, borba protiv nelegalnog ribolova i bezbjednost plovidbe. Pored navedenog, izvršena je i obuka svih zainteresovanih subjekata u morskom ribarstvu za upotrebu savremenih tehnologija.

Potpredsjednik Simović je kazao da su kroz ovaj i druge projekte u sektoru ribarstva, u prethodnom periodu, stvoreni dobri temelji na koje treba da se nadogradi infrastruktura koju zahtjeva Zajednička evropska ribarska politika.

„Moramo imati novo zakonodavstvo, izgrađene insitutucije, jače inspekcijske službe. Uradili smo dosta. Formirali novi Direktorat za ribarstvo u Ministarstvu, jačali inspekciju, opremali laboratorije, kroz projekat koji danas predstavljamo unaprijedili sistem kontrole. Sada je pitanje kako dalje razvijati ribarstvo. To pitanje ima posebnu težinu u uslovima kada imamo dvostruke obaveze. Imamo unutrašnju obavezu i potrebu da razvijemo konkuretnost ribarskog sektora, da malu i zastarjelu flotu osavremenimo, poboljšamo bezbjednost na moru, obezbijedimo održivi izlov, sljedljivost plodova mora, bezbjednost hrane“, kazao je Simović, dodajući da istovremeno Crna Gora ima obavezu da uskladi ribarski sektor sa obavezama EU ribarske politike.

„Na tom putu tražimo i očekujemo razumijevanje za potrebu razvoja malog crnogorskog sektora ribarstva, koji izlovljava neznatne količine ribljih resursa. U kontekstu ograničavanja izlova na međunarodnom nivou, posebno u razvijenim ribarskim zemljama koje imaju ribolovne prelove, sigurni smo da Crna Gora, kao i druge slične države, neće biti zaustavljena u potrebi razvoja, uz poštovanje svih prinicipa održivog upravljanja resursima“, ocijenio je Simović.

 „To nije lak put, ali smo sigurni da ćemo uz nastavak podrške od strane naših međunarodnih partnera, prije svega EU, kao i kroz već započete ili nove projekte (MIDAS 2, IPA 2018), napraviti nove iskorake u ovom sektoru. Ribarstvo je došlo na red. Znam za decenijsko nestrpljenje ribara, njihova očekivanja, potrebe, poruke koje često dobijamo. Zajedno: institucije i ribari, možemo dosta toga da riješimo. Bićemo jači, sigurniji i produktivniji, i uz partnerstvo sa EU, siguran sa da rezultati neće izostati.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav istakao je da će EU nastaviti da podržava dalje jačanje kapaciteta u crnogorskom sektoru ribarstva, u pravcu usklađivanja sa EU politikom u ovoj oblasti. Posebno je naglasio potrebu jačanja svijesti o važnosti zaštite ribljeg fonda i održivog korišćenja ribljih resursa. Ambasador Orav je iskazao zadovoljstvo sa postignutim rezultatima projekta koji je finansiran iz sredstava EU pretpristupnih fondova.

MPRRMPRR

Simović razgovarao sa rukovodstvom Instituta za biologiju mora

U razgovoru sa predstavnicima Instituta za biologiju mora, na čelu sa direktorom Mirkom Đurovićem, Simović je izrazio zadovoljstvo posjetom instituciji koja, kako je kazao, baštini višedecenijsku tradiciju, sa izgrađenim i ohrabrujućim naučnim potencijalom.

Simović je ocijenio da je Institut za biologiju mora naučna institucija koja ima kapacitet da, zajedno sa Ministarstvom i ribarima, odgovori potrebama razvoja crnogorskog ribarstva pred kojim su brojni izazovi - izazovi razvoja i usaglašavanja sa EU standardima.

Organizacija, timski rad i atmosfera u Institutu može da bude primjer i drugim akademskim sredinama kako se primjenom naučnih saznanja odgovara na potrebe razvoja.

Na sastanku je bilo riječi o potrebi daljeg usavršavanja kadrova ove institucije, kao i doprinosa te institucije u daljim aktivnostima Ministarstva na planu razvoja sektora ribarstva. Posebno je istaknuta potreba formiranja ribarskih luka u Herceg Novom, Ulcinju i Baru, izgradnja infrastrukture na mjestima prvog iskrcaja, kao i nastavka aktivnosti na uređenju ribljih pijaca u dijelu unapređenja standarda bezbjednosti hrane, kao i drugih potrebnih infrastrukturnih sadržaja koji treba da isprate razvoj ribarskog sektora u Crnoj Gori.


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja