Manja slova Veća slova RSS
>

Potpredsjednik Simović u Lješanskoj nahiji: Kako je i najavljeno, završeni eksploatacioni bunari za izgradnju vodovoda

Potpredsjednik Simović u Lješanskoj nahiji: Kako je i najavljeno, završeni eksploatacioni bunari za izgradnju vodovoda
Datum objave: 25.12.2017 14:03 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRMPRR

Na lokaciji izvorišta Kaluđerovo oko završena su dva eksploataciona bunara čime je uspješno i u najavljenom roku završena druga faza izgradnje vodovoda za gornju i donju Lješansku nahiju.    

Projekat vodosnabdijevanja Lješanske nahije odvija se kroz tri faze. Do sada su završeni radovi prve i druge faze, čija je vrijednost bila 65 hiljada eura, a koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz ove dvije faze urađena su detaljna hidrogeološka istraživanja izvorišta Kaluđerovo oko i završena dva eksploataciona bunara koje su danas obišli potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr  Milutin Simović i  gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.

 „Prije tri mjeseca smo na ovom mjestu predstavili prve rezultate hidro - istražnih radova na izvorištu Kaluđerovo oko. Ti rezultati bili su ohrabrujući, jer su, čak i u godini koja je bila hidrološki specifična, pokazali značajnu izdašnost izvorišta sa kojeg se mogu zahvatiti količine vode do 30 litara sekundnih. Tada smo dogovorili da se odmah krene u drugu fazu - izgradnju eksploatacionih bunara, i kazali da treba da budu završeni do kraja godine. Kazali smo i završili“, poručio je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

„Danas smo na istom mjestu, i ponovo zajedno, sa željom da obilježimo uspješan završetak eksploatacionih bunara, ali i da podijelimo zadovoljstvo novim dobrim rezultatima. Testiranja ovih bunara pokazala su da je količina vode koja se može eksploatisati 35 litara sekundnih, što prevazilazi prvobitne procjene, ali i projektovane potrebe za vodom“, kazao je Simović.  

Time se, kako je rekao Simović, obezbjeđuju dovoljne količine vode za stanovnike 1.000 domaćinstava, koji trenutno žive na ovom području, ali i za one koji će se vratiti svojim domovima i imanjima u Lješanskoj nahiji. „One koji će, uz bolje uslove života i rada na ovom području, prepoznati mogućnosti u poljoprivredi, turizmu i drugim djelatnostima, da budu dobri domaćini i uspješni preduzetnici na svojim imanjima. To je i cilj projekata kojima poboljšavamo kvalitet života u ruralnim područjima i otvaramo perspektivu za razvoj, i u Lješanskoj nahiji, i drugim krajevima širom Crne Gore“, kazao je Simović.

MPRRMPRR

On je čestitao svima koji učestvuju u realizaciji projekta izgradnje vodovoda - predstavnicima struke, izvođača radova, službi Glavnog grada, preduzeća Vodovod i Ministarstva poljoprivrede, na uspješno sprovedenih dosadašnjim aktivnostima, posebno na efikasnosti u obavljanju kompleksnih aktivnosti, uzimajući u obzir kompoziciju terena i složenost radova. Posebno je istakao doprinos mještana koji su, kako je kazao, i ovom prilikom potvrdili tradicionalni duh zajedništva.

Vjerujem da ćemo do kraja realizovati ovaj projekat po formuli, jedinoj koja garanatuje uspjeh, a to je formula zajedništva i zajedničke želje za napretkom. To je pristup i za druge razvojne projekte u Lješanskoj nahiji, o kojima smo već započeli komunikaciju sa mještanima, i predstavicima Glavnog grada“, kazao je potpredsjednik Vlade.  

Glavni grad, građani i Vlada Crne Gore imaju namjeru da i dalje nastave partnerski da rješavaju pitanje vodosnabdijevanja prije svega gornje Lješanske nahije, a onda i modernizaciju vodovodne mreže u Donjoj nahiji, naglasio je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović. On je najavio da će Glavni grad da uradi je elaborat o zaštiti ovog vodoizvorišta nakon čega će izvršiti njegovo opremanje.

Naša obaveza će biti i da izvršimo eksporporjaciju zemljišta, otprilike oko 2.000  kvadratnih metara na izvorištu. Nakon toga ćemo zajedno sa Vodovodom, uraditi idejni projekat koji bi, kako očekujemo, trebalo da bude završen do kraja ferbuara, nakon čega slijedi izgradnja glavnog projekta koji će se realizovati u fazama, tako što ćemo prvo modernizovati jedan dio mreže u donjoj Lješanskoj nahiji, a zatim ćemo, zajedno sa građanima i Vladom Crne Gore, krenuti u realizaciju dugo očekivanog projekta vodosnabdijevanja i izgradnju vovodne mreže za Gornju nahiju“ najavio je gradonačelnik Stijepović. On je podsjetio da je Glavni grad u prethodne tri godine na području Lješanske nahije uložio oko 1, 5 miliona eura.

To se prije svega odnosi na radove na putnoj infrastrukturi, na modernizaciju i proširenje vodovodne mreže, na rješavanje drugih komunalnih pitanja na ovom području. Zajedno sa građanima i Vladom Crne Gore nastavićemo da i dalje ulažemo u svaki dio grada kako bi se jednakim kvalitetom živjelo i u centralnom, prigradskom i seoskom području. Mislim da rezultati koje smo dosada postigli nam daju za pravo da očekujemo da će tako biti i u narednom periodu na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave tako i građana sa područja Glavnog grada“ zaključio je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović. 

Profesor Boro Vukčević je istakao da je, zahvaljujući Glavnom gradu i Vladi Crne Gore omogućeno da otvorimo izuzetno izvorište kvalitetne vode sa količinama koje mogu da snabdijevaju i Gornju i Donju Lješansku nahiju pijaćom vodom i vodom za drugu upotrebu. „Mi smo na području izuzetno bogatom kvalitetnim vodama. Pred nama su veliki planovi i nadamo se pomoći i od Vlade i od Grada da se napravi jedan kvalitetni cjevovod koji će snabdijevati oko 4.000 stanovnika, odnosno preko 600 domaćinstava Gornje i Donje nahije. To će biti preobražaj cijelog regiona koji je i klimatski i geografski vrlo pogodan, ali kome je nedostajala voda“ zaključio je Vukčević.


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

PG Biro