Manja slova Veća slova RSS
>

Potpredsjednik Simović u Ulcinju: Ovdje smo da zajedno rješavamo probleme i omogućimo dalji razvoj

Potpredsjednik Simović u Ulcinju: Ovdje smo da zajedno rješavamo probleme i omogućimo dalji razvoj
Datum objave: 18.12.2017 21:03 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRMPRR 

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović danas je u Ulcinju obišao početak radova na regulaciji desnog rukavca rijeke Bojane, radove na izgradnji nove Riblje pijace, zatim Port Milenu gdje je planirana izgradnja ribarske luke, a potom potpisao ugovor o zakupu 69 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa zakupcem kompanijom “Voli”.

Došli smo u Ulcinj, ne da opisujemo probleme, nego da konkretno i sa već definisanim odgovorima i finansijskim konstukcijama rješavamo probleme koji duže vremena egzistiraju na području Ulcinja, kroz partnersku saradnju Vlade i lokalne samouprave, i uz inicijativu sa nivoa privatnog sektora”, kazao je Simović.

Na sastanku Simovića i njegovih saradnika iz Uprave za vode i Ministarstva poljoprivrede sa predsjednikom Opštine Nazifom Cunguom i njegovim saradnicima, bilo je riječi o svim započetim i mogućim projektima značajnim za dalji razvoj Ulcinja, na bazi iskorišćavanja potencijala u oblastima poljoprivrede i ribarstva, i njihove valorizacije kroz turizam. Konstatovano je da će u tom pravcu veliki doprinos dati realizacija započetih projekata na unapređenju saobraćajne i druge infrastrukture, sa posebnim naglaskom na glavnu saobraćajnicu Ulcinj – Vladimirske Krute. Na sastanku je bilo riječi i o važnosti daljih aktivnosti na suzbijanju nelegalnog i neprijavljenog ribolova, uz konstataciju da su dosadašnje akcije koordinirane Radnom grupom za suzbijanje upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata u svrhu izlova ribe pokazale odlučnost države i efikasnost zajedničke akcije svih zainteresovanih subjekata da se ovoj pojavi stane na put.

MPRRMPRR

Počeli radovi na regulaciji deskog rukavca Bojane

Simović je nakon sastanka, zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, obišao početak radova na račvi ušća rijeke Bojane, u cilju regulacije desnog rukavca koji predstavljaju i početak realizacije projekta dugoročnog rješavanja problema. „Tokom ove godine koja je bila hidrološki specifična, imali smo upozoravajuću situaciju. Nedavno izvršena mjerenja protoka pokazala su da je Bojana imala proticaj svega tri osto, iako je po međudržavnom sporazumu o upravljanju između Albanije i Crne Gore definisano da tim rukavcem protiče 25 odsto ukupnog toka. Problem je na račvi, i problem traje više godina. Poostoji opasnost da se izgubi prirodni i turistički dragulj – Ada Bojana“, kazao je Simović ističući da je za ovaj projekat iz budžeta za ovu godinu opredijeljeno 400 hiljada eura, sa namjerom da se finansiranje i radovi nastave u narednim godinama.

To je najbolji odgovor, i poruka odgovornog odnosa na opomenu od prirode, ukjlučujući i  ljudski faktor koji je doprinio nastajanju problema, posebno kada je riječ o uticaju značajne gradnje na obalama rijeke Bojane“, kazao je Simović.

MPRRMPRR

Uređenje Port Milene i izgradnja ribarske luke

Na potrebu jednako odgovornog odnosa i zajedničke akcije, Simović je ukazao i prilikom obilska Port Milene, ističući da je važno obezbijediti sanaciju kanala i stvoriti pretpostavke za njegovu valorizaciju, posebno u dijelu zadovoljenja potreba ribara, ali i turističke privrede. U razgovoru na licu mjesta sa ribarima koji su, tom prilikom, pojasnili svoje probleme i potrebe, razmotrene su ideje i dogovoreno da se za početak napravi hitna intervencija produbljivanja kanala, kako bi se obezbijedila bolja veza sa morem i omogućio ulazak ribarskih čamaca u Port Milenu.

U narednom periodu na trebalo bi da bude realizovan i projekat izgradnje ribarske luke, ispod rta Đerani. „Izgradnja ribarske luke je važna za podsticaj razvoja sektora ribarstva. Dogovorili smo da se radi projekat za 40 vezova, sa potrebnom obalnom infrastruturom mjesta prvog iskrcaja. Ministarstvo poljoprivrede je već napravilo pretpostavke da se projekat realizuje u saradnji sa Turskom agencijom TIKA. Ukoliko bude potrebe, dio sredstava može se obezbijediti i kroz projekat MIDAS koji se realizuje sa Svjetskom bankom, u kome je značajan dio sredstava namijenjen ribastvu”, kazao je Simović dodajući da je procjena vrijednosti projekta oko 500 hiljada eura.

MPRR 

Do februara Riblja pijaca

Osim najave ribarske luke, posebno ohrabrenje za ulcinjske ribare predstavlja činjenica da je izgrdnja Riblje pijace u završnoj fazi. Simović je danas obišao radove na izgradnji pijace, projekta vrijednog 45.000 eura, koji zajedno realizuju Ministarstvo poljoprivrede i Opština Ulcinj, sa Vladom Norveške, a sve sa ciljem da se ribarima omogući adekvatno mjesto prve prodaje, ali i stvore uslovi za bolju kontrolu prometa svježe ribe.

Očekujem da će ulcinjski ribari do kraja februara imati na raspolaganju moderan objekat koji će zadovoljavati sve standarde prodaje ribe, a što će zajedno sa ribarskom lukom, gdje će biti mjesto prvog iskrcaja, dati mogućnost kontrole tržišta, posebno u dijelu nelegalnog izlova ribe, i posebno nedozvoljenim alatima i napravama”, poručio je Simović.

Zakupljeno 69 hektara na lokalitetu Šas u cilju poljoprivredne proizvodnje 

MPRRMPRR  

Simović je na kraju radne posjete Ulcinju potpisao ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu Šas, sa predstavnikom zakupca, predsjednikom Odbora direktora kompanije „Voli Trade“ d.o.o, Draganom Bokanom.

Riječ je o 69 hektara zemljišta u državnoj svojini koje je Vlada, odnosno Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponudila u zakup, putem tendera, na period od 15 godina, uz mogućnost produženja na još 15 godina.

Kompanija Voli prema ugovoru koji je danas potpisan, planira da zasnuje proizvodnju nara, limuna, mandarine i pomorandže), zatim povrća, dijelom na otvorenom polju, dijelom u plastenicima. Visina planirane investicije iznosi 1,5 miliona eura, a predviđeno je otvaranje 20 stalnih radnih mjesta, i znatno veći broj sezonskih radnika.

Predsjednik Odbora direktora kompanije “Voli” Dragan Bokan izrazio je zadovoljstvo zaključivanjem ugovora o zakupu parcele na Šasu, ističući da je time kreće u realizaciju planova kompanije vezanih za širenje poslovanja na oblast poljoprivredne proizvodnje, ali i turizma. „Imali smo informaciju da će više zainteresovanih konkurisati za zakup, ali pokazalo se da je Voli ipak imao najviše hrabrosti da se angažuje i investira u ovaj značajan projekat”, kazao je Bokan.

On je kazao da je Voli, uz ponudu na tender, dostavio investicioni program u trajanju od tri godine, u kojem je bilo planirano godišnje ulaganje od 1,5 miliona eura, ali da je već sada jasno da projekat zahtjeva visočije investicije, te da će uložiti znatno više sredstava u zasnivanje zasada, kupovinu potrebne mehanizacije, i izgradnju plastenika.

Sa ovim projektom želimo da podstaknemo i damo dodatnu vrijednost i snagu poljoprivrednoj proizvodnji  Crne Gore. Želimo da pokažemo da se u Crnoj Gori može postići još više kada je u pitanju poljoprivredna proizvdnja. Ovo može da bude pilot projekat i poruka za sve ostale individualne proizvođače i kompanije u Crnoj Gori, da se okrenu poljoprivrednoj proizvodnji i smanjenju deficita u toj oblasti”, kazao je Bokan.

On je kazao da Voli, posebno nakon izgradnje LDC centra, ima kapaciteta da uspješno realizuje ovaj projekat, ali i saradnju sa drugim proizvođačima, te je pozvao ostale investitore da u partnerstvu sa Volijem, ili samoinicijativno, zasnuju nove poljoprivredne zasade, a da je Voli raspoložen da otkupljuje i pomogne u plasmanu.

Simović je izrazio zadovoljstvo zbog ovog projekta kojim se planira valorizacija plodnog zemljišta koje nije korišćeno 40 godina, a u cilju povećanja proizvodnje, stvaranja nove vrijednosti, novih radnih mjesta. „Posebno raduje najava Volija da će biti podsticaj za sve proizvodođače na ovom prostoru, ne samo u smislu transfera tehnologija proizvodnje, već i garantovanog otkupa poljoprivrednih proizvoda sa ovog i šireg prostora, i to proizvoda koji će imati kvalitet i cjenovnu konkuretnost”, kazao je Simović.

U Crnoj Gori nemamo više pravo, niti komfor, da gledamo neobrađeno poljoprivredno zeljište. To je potreba naše ekonomije, i svih domaćina koji imaju zemljište, a ne obrađuju ga. Mislim i na privatno, a još više na državno poljoprivredno zemljište”, poručio je Simović, dodajući da je kao odgovor na tu potrebu Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu već danas objavila novi oglas za zakup 150 hektara na lokalitetu Vranovići u Kotoru, te da će narednih dana biti objavljeni tenderi za još dva lokaliteta, u opštini Ulcinj i Podgorici.


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja