Manja slova Veća slova RSS
>

Pravilnici

Datum objave: 14.04.2012 11:31 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


 

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja vodnih katastara(1) 

Pravilnik o bližem sastavu i sadržaju vodne infrastrukture(1) 

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo za eksploataciju rječnih nanosa(1) 

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše ispitivanja kvaliteta voda(1) 

Pravilnik o načinu i postupku mjerenja količina vode na vodozahvatu(1) 

Pravilnik o načinu i uslovima mjerenja količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik(3) 

Pravilnik o obrascu bližem sadržaju i načinu vođenja vodne knjige(1) 

Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama 

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sad 

PRAVILNIK o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent...(1) 

Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za 2016. godinu.

3 3 Pravilnik o sadržaju Strategije

29 12 Pravilnik o EPP objavljen u SL. listu

Pravilnik 24.02

Pravilnik o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava

Pravilnik o metodologiji za proglasavanje erozivnih podrucja.

Pravilnik o osjetljivim i ranjivim područjima

Pravilnik o sadrzaju operativnih uputstava.

Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda.

Pravilnik o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje

Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda (2).