Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Правилници

Датум објаве: 14.04.2012 11:31 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


 

Правилник о ближем садржају и начину вођења водних катастара(1) 

Правилник о ближем саставу и садржају водне инфраструктуре(1) 

Правилник о ближим условима које треба да испуњава привредно друштво за експлоатацију рјечних наноса(1) 

Правилник о ближим условима које треба да испуњавају правна лица која врше испитивања квалитета вода(1) 

Правилник о начину и поступку мјерења количина воде на водозахвату(1) 

Правилник о начину и условима мјерења количина отпадних вода које се испуштају у пријемник(3) 

Правилник о обрасцу ближем садржају и начину вођења водне књиге(1) 

Правилник о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите изворишта и ограничењима у тим зонама 

Правилник о садржају захтјева и документацији за издавање водних аката начину и условима за обавезно оглашавање у поступку утврђивања водних услова и сад 

ПРАВИЛНИК о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у реципијент...(1) 

Оперативни план заштите од штетног дејства вода за 2016. годину.

3 3 Правилник о садржају Стратегије

29 12 Правилник о ЕПП објављен у СЛ. листу

Правилник 24.02

Правилник о ближем садржају прелиминарне процјене ризика од поплава и плана управљања ризицима од поплава

Правилник о методологији за прогласавање ерозивних подруцја.

Правилник о осјетљивим и рањивим подручјима

Правилник о садрзају оперативних упутстава.

Правилник о начину и роковима утврђивања статуса површинских вода.

Правилник о начину и роковима за спровођење мјера обезбјеђивања очувања, заштите и побољшања квалитета воде за купање

Правилник о начину и роковима утврђивања статуса подземних вода (2).