Manja slova Veća slova RSS
Kabinet ministra
Telefon:+382 20 234-105
E-mail:kabinet@mpr.gov.me
Fax:+382 20 482 109
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Nemanja Katnić
Sekretar ministarstva
Telefon: + 382 20 482-107
E-mail: nemanja.katnic@mpr.gov.me
Fax: +382 20 482-364
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Elektronska pošta

elektronskaposta@mpr.gov.me

 

Danijela Stolica

generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo

Telefon: +382 20 482-263
E-mail:  
danijela.stolica@mpr.gov.me 
Adresa:  Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Velizar Vojinović

generalni direktor Direktorata za vodoprivredu

Telefon: +382 20 482-108
E-mail:  
velizar.vojinovic@mpr.gov.me 
Fax:       +382 20 234-306
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Adem Fetić

generalni direktor Direktorata za šumarstvo, drvnu industriju i lovstvo

Telefon: +382 20 482-275
E-mail:  
adem.fetic@mpr.gov.me 
Adresa:  Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Blagota Radulović

Generalni direktor Direktorata za IPARD plaćanje

Telefon:+382 20 482-271
E-mail: 
blagota.radulovic@mpr.gov.me 
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Darko Konjević
generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj
Telefon:+382 20 482-336
E-mail: 
darko.konjevic@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

 

Nina Lješević
šef Kabineta
Telefon: + 382 20 482-110
E-mail: nina.ljesevic@mpr.gov.me
Fax: +382 20 482-364
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Direkcija za koordinaciju i odnose sa javnošću ruralnog razvoja

Telefon: +382 20 482-150

 

 

Savjetnik za investicije

Rahela Pupović

Telefon: +382 20 482-225

E-mail: rahela.pupovic@mpr.gov.me

 

Savjetnik za odnose sa javnošću

Irena Kovačević

Telefon: +382 20 482-225

E-mail:  irena.kovacevic@mpr.gov.me

Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 


 

Odjeljenje za ekonomske analize

načelnik - Kristina Lapčević

Telefon: +382 20 482-382

E-mail: kristina.lapcevic@mpr.gov.me

 

 

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Rukovodilac - mr Marina Glendža

Telefon: +382 20 482-382

E-mail: marina.glendza@mpr.gov.me

 

 

Odjeljenje za finansije, računovodstvo i javne nabavke

načelnik – Vukica Perović

Telefon: +382 20 482-266

 

 

Odjeljenje za opšte poslove

načelnik – Mirjana Racković

Telefon: +382 20 482-269

 

 

Arhiva

Telefon: +382 20 482-278

 

 

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Telefon: +3820 20 201 945; +382 20 621 111
E-mail: veterinarska.uprava@vu.gov.me
Fax: +382 20 201 946; +382 20 621 008
Adresa: Serdara Jola Piletića br.26, 81000 Podgorica

 

 

 

Uprava za šume

Telefon:+382 52 323578

E-mail: cgsume@t-com.me

Fax:     +382 52 323-730

Adresa: Miloša Tošića bb. 84210 Pljevlja

 

 

Uprava za vode

Telefon:+382 20 224 593;

E-mail: upravazavode@uzv.gov.me

Fax:     +382 20 224 594

Adresa: Bulevar Revolucije br.24, 81000 Podgorica

 

 

Agencija za duvan

Telefon:+382 20 244 930

E-mail: dragana.vucicinic@aduvan.me   

Fax:     +382 20 244 930

Adresa: Jovana Tomasevica bb (stara zgrada Vlade), 81000 Podgorica

 

 

Služba za selekciju stoke

Tel/Fax: +382 20 265-337

E-mail:   selekcijapg@t-com.me

Adresa: Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica

 

 

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Telefon:+382 20 206-710

E-mail: extension-pg@t-com.me

Fax:     +382 20 206 712
Adresa: Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica